Buildings

Bangkok Plastics & Supply Family

ศูนย์รวมวัสดุพิมพ์ เครื่องพิมพ์ดิจิตอลและอุปกรณ์หลังพิมพ์สำหรับผู้ให้บริการงานพิมพ์ทุกประเภท

ผู้นำเข้า-ผู้แทนจำหน่ายพร้อมทีมช่างมืออาชีพ